Work Supply – Tillväxt och internationell närvaro

I maj 2019 inledde Work Supply sin resa med två interna medarbetare och cirka 12 bemanningsanställda.

Tillväxt

På bara fyra år har vårt team vuxit till 18 interna medarbetare och över 1000 uppdragstagare inom ett brett spektrum av sektorer.

Vi har en flotta på över 125 fordon – fördelade över hela Portugal och Europa, redo att svara på transportbehoven hos våra medarbetare och kunder.
Cirka 60% av vår tillfälliga personal tillhandahåller tjänster utanför Portugal och våra medarbetare är ständigt på jakt efter möjligheter att ansluta sig till dem som redan finslipar sina färdigheter i Europa.

Agricultural worker cultivating organic lettuce checking for pests in hydroponic enviroment

Vi är för närvarande verksamma i hela Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Work Supply har anvisat/anmält/sekonderat/leasat eller hyrt ut arbetstagare till kunder i Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Slovenien, Tyskland, Luxemburg, Belgien, Nederländerna, Danmark, Sverige, Norge och Island.

Och vi är alltid ute efter att vidga våra vyer.

FÖRSÄLJNINGSVOLYM (I EURO)

Work Supply har på kort tid haft en betydande och uthållig tillväxt. Tillväxten i försäljningsvolym är visserligen förväntad, men fortfarande exceptionell.

Work Supply har strävat efter att göra det bästa av alla möjligheter som vi har fått. Vi erkänner att tur i oturen har bidragit starkt till vår framgång, men det har också lagarbete, hårt arbete, klok förvaltning och framför allt förmågan att reagera effektivt och extremt snabbt på våra kunders behov av arbetskraft i kombination med den exceptionella kvaliteten på vår arbetskraft.

Vi är oerhört tacksamma mot vårt fantastiska team av medarbetare – de är verkligen ”hemligheten” bakom vår framgång.

Explore Other Successful Projects