Tillfällig personal

Tillfällig bemanning är ett enkelt och okomplicerat koncept och ett ledningsverktyg som används flitigt av arbetsgivare över hela världen. Det består av ett triangulärt förhållande mellan tre olika parter som vanligtvis används när arbetsorganisationer, av flera skäl, behöver extra arbetskraft på tillfällig basis för att tillgodose specifika behov. Tre parter

A – Arbetstagare 

B-Bemanningsföretag för tillfällig personal

C – Klient/användarföretag

Arbetstagaren (A) är anställd av bemanningsföretaget (B) – den registrerade arbetsgivaren, som sedan förmedlar arbetstagaren till sitt kund-/användarföretag (C). Den registrerade arbetsgivaren (B) är ansvarig för att betala löner och alla andra anställningsrelaterade kostnader och har också disciplinär makt över arbetstagaren (A). Kund-/användarföretaget (C) leder, kontrollerar, övervakar och drar nytta av den arbetskraft som tillhandahålls av arbetstagaren (A). Kund-/användarföretaget (C) betalar bemanningsföretaget (B) för att ha tillhandahållit arbetstagaren (A) för att utföra arbete som de dragit nytta av.

Fördelar med tillfällig bemanning

  • FRIHET från pappersarbete, huvudvärk och kostnader för rekryterings- och urvalsprocessen, och även från den enorma bördan av löneutbetalningar 
  • STÖRRE flexibilitet – ger möjlighet att bedöma arbetstagarens prestation innan beslut om anställning fattas 
  • HITTA arbetstagare snabbt 
  • Tillgång till en bredare och bättre kvalificerad pool av kandidater
  • INGET ansvar för läkarundersökning
  • OMEDALBAR ersättning av anställda som inte lever upp till förväntningarna
  • FÖRDELAR med HR-konsulttjänster och stödtjänster
  • SÄKERSTÄLLER att produktionsnivåerna förblir oförändrade under perioder med ökad efterfrågan på varor och tjänster 

Process för arbetsförsörjning: Effektiviserad tillfällig bemanning: Förenkla, lyckas, glänsa.

Hur processen fungerar

1

Kunden, en arbetsgivare som är i behov av arbetskraft, skickar in ett onlineformulär för personalrekvisition med en arbetsbeskrivning och andra villkor och krav. Formuläret för personalrekvisition hittar du här. Alternativt kan kunden också uttrycka sitt behov av arbetskraft via e-post, telefon eller personligen på ett av våra kontor eller någon annan överenskommen plats.

2

Work Supply - Temporary Staffing Ltd förser kunden med ett skriftligt förslag för förmedling av tillfällig eller långsiktig arbetskraft (klicka för att se exempel på förslag).

3

När förslaget har accepterats undertecknar båda parter ett formellt avtal som anger villkoren för det tillfälliga bemanningsavtalet (klicka för att se ett exempel på ett förslag).

4

Work Supply - Temporary Staffing Ltd övergår därefter till att rekrytera och välja ut det antal arbetstagare som Kunden har behov av. Kunden är fri att bestämma om denne vill delta i rekryteringsprocessen eller inte. I allmänhet utför Work Supply Lda rekryteringen självständigt, tar fullt ansvar för de val som görs och säkerställer ersättare om de utvalda arbetstagarna inte lever upp till förväntningarna.

5

Följande handlingar lämnas in online och granskas av den portugisiska socialförsäkringsmyndigheten:

- Det formella avtalet (se punkt 3)

- Work Supply - Temporary Staffing Ltd:s bemanningslicens

- Företags affärs- och skattehandlingar

- Komplett lista över personer som ska sändas in Arbetstagarnas identitetshandlingar, yrkesförsäkringspolicy och mer


Först när alla lagstadgade krav är uppfyllda utfärdar den socialförsäkringsavdelning som ansvarar för processen de individuella portabla A1-dokumenten. Godkännandet kan ta upp till 30 dagar, så det är viktigt att begära A1-dokumenten i god tid före det datum då arbetstagarna förväntas börja arbeta (klicka för att se ett exempel på A1-dokument).

6

Kunden meddelar Work Supply - Temporary Staffing Ltd vilket datum arbetstagarna ska börja arbeta. De utvalda arbetstagarna reser till destinationslandet och bosätter sig i ett i förväg ordnat boende. De kan börja arbeta omedelbart.

● Vi har en obligatorisk borgensförbindelse (eller affärsgaranti) på 205 000 euro som ger våra kunder en exceptionell trygghet och garanterar att de är skyddade mot förluster i det mycket osannolika fallet att vi inte uppfyller våra rättsliga skyldigheter (sedan vi grundades har borgensförbindelsen aldrig aktiverats),

● Fullt licensierad arbetsförmedling som är helt kompatibel med nationell och europeisk lag (i alla länder där vi är verksamma),

● Erfarna, hårt arbetande och passionerade medarbetare,
● Utmärkt service till ett överraskande konkurrenskraftigt pris,

● Inget krångel eller huvudvärk för våra kunder,

● Ingen brist på förstklassig arbetskraft,

● Omedelbar ersättning av arbetstagare som inte lever upp till förväntningarna - inga frågor ställs, 24/7 kompromisslös och omfattande support - vi gör mer än vad som krävs
OCH, förmodligen viktigast av allt,

● Möjligheten att förse våra kunder med stora team av kvalitetsarbetare på bara några dagar.

Work Supply - Temporary Staffing Agency Ltd. har en mängd kandidater i PORTUGAL - vi känner sällan behov av att söka kandidater utomlands

Vår blogg