Work Supply Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn för Work Suply Trabalho Temporário Lda. återspeglar organisationens åtagande att tillhandahålla tjänster för tillfälligt arbete med högsta kvalitetsstandard. Denna policy kommuniceras till alla anställda och relevanta intressenter och granskas regelbundet för att säkerställa dess fortsatta relevans. De viktigaste inslagen i kvalitetspolicyn är följande

Kundtillfredsställelse

Vi strävar hela tiden efter att förstå och uppfylla våra kunders behov och förväntningar, och tillhandahåller tjänster inom bemanningsbranschen som överträffar deras förväntningar.

Etiskt engagemang

Vi arbetar enligt de högsta etiska normerna och garanterar integritet, öppenhet och ärlighet i alla kontakter med kunder, tillfälligt anställda och andra partner.

Kontinuerlig förbättring

Vi strävar efter att ständigt förbättra alla aspekter av vår verksamhet. Vi uppmuntrar innovation och anpassning till förändringar för att optimera våra tjänsters effektivitet och ändamålsenlighet.

Respektfull arbetsmiljö

Vi garanterar en respektfull, inkluderande och säker arbetsmiljö för alla tillfälligt anställda och främjar mångfald och respekt för individuella skillnader.

Rättslig efterlevnad

Vi har åtagit oss att följa alla lagar och förordningar som gäller för vår sektor och se till att vår praxis överensstämmer med gällande rättsliga standarder.

Granskning: 23/02/2024