På Work Supply är vi specialiserade på att tillhandahålla kvalificerade lageroperatörer och klumpare för att tillgodose de olika behoven hos logistik- och distributionscentraler. Vårt team av erfarna medarbetare är utbildade för att hantera olika uppgifter effektivt, vilket säkerställer smidig drift och leveranser i rätt tid. 

Plockare/Packare
Ansvarar för att välja artiklar från hyllorna och packa dem för leverans, vilket säkerställer noggrannhet och effektivitet i orderuppfyllelsen.
Förare av gaffeltruck
Skicklig förare av gaffeltruckar för att flytta, stapla och hämta varor inom lagret, optimera lagringsutrymmet och underlätta materialhanteringsprocesser.
Lagerförvaltare
Uppgift att upprätthålla korrekta inventarieförteckningar, genomföra inventeringar och stämma av avvikelser för att säkerställa optimala lagernivåer och minimera brister.
Kontorist inom frakt och mottagning

Hanterar mottagning, inspektion och registrering av inkommande försändelser samt förberedelse och avsändning av utgående order, vilket säkerställer korrekta försändelser i rätt tid.

Lastning och lossning

Skicklig i att effektivt lasta och lossa lastbilar och containrar, säkerställa korrekt hantering av gods för att förhindra skador och upprätthålla säkerhetsstandarder.

Palettering

Erfarenhet av att stapla och säkra gods på pallar för lagring eller transport, med hänsyn till vikt- och storlekskrav för att maximera utrymmesutnyttjandet.

Märkning och sortering

Ansvarar för att märka, sortera och organisera varor enligt angivna kriterier, vilket underlättar effektiva lagrings- och hämtningsprocesser inom lagret.

Materialhantering

Kunna flytta, lyfta och transportera varor på ett säkert sätt med hjälp av manuell utrustning som handtruckar, pallbockar och transportörer, vilket säkerställer ett smidigt materialflöde i hela lagret.

Betydelsen av Work Supplys expertis inom lageroperatörer och klumpförpackare:

På Work Supply ger vår expertis inom sektorn för lageroperatörer och Lumpers ovärderliga fördelar för våra kunder: 

Specialiserad kunskap: Med många års erfarenhet av att leverera lagerarbetare och klumpare har vi en djupgående förståelse för de unika krav och utmaningar som finns inom denna sektor. Vår expertis gör att vi kan skräddarsy våra tjänster för att uppfylla våra kunders exakta behov och säkerställa optimal prestanda och effektivitet.
Kvalificerad arbetskraft: Vi är stolta över vår förmåga att tillhandahålla högkvalificerade och utbildade lagerarbetare som är skickliga på ett brett spektrum av uppgifter. Från lagerhantering till materialhantering - vår personalstyrka är utrustad med de färdigheter som krävs för att utmärka sig i olika lagermiljöer.
Effektivitet och produktivitet: Genom att anlita Work Supply kan kunderna dra nytta av ökad effektivitet och produktivitet i sin lagerverksamhet. Vår erfarna personal är skicklig på att strömlinjeforma processer, minimera fel och maximera genomströmningen, vilket leder till förbättrad prestanda och kostnadseffektivitet.
Flexibilitet och anpassningsförmåga: Vi förstår att lagerverksamheten kan variera kraftigt beroende på faktorer som säsongsvariationer och förändrade marknadskrav. Därför erbjuder vi flexibilitet i våra bemanningslösningar, så att kunderna kan skala upp eller ner sin personalstyrka efter behov, utan att kompromissa med kvalitet eller tillförlitlighet.
Riskreducering: Med Work Supply som bemanningspartner kan kunderna minska de risker som är förknippade med personalhantering. Vi hanterar alla aspekter av rekrytering, utbildning och ledning och säkerställer att regler och branschstandarder följs, vilket minskar bördan för våra kunder och gör att de kan fokusera på sina kärnverksamheter.
200+
Engagerade branschexperter över hela världen

Work Supplys expertis inom sektorn för lageroperatörer och lagerarbetare ger våra kunder en strategisk fördel, så att de kan optimera sin lagerverksamhet, minimera kostnaderna och nå större framgång på dagens konkurrensutsatta marknad.

Vår blogg