Kostnadseffektiva tjänster som överträffar förväntningarna

Tjänster vi TILLHANDAHÅLLER för att erbjuda dig SINNESRO

TILLFÄLLIG BEMANNING

Tillfälligt arbete är ett enkelt, okomplicerat koncept och ett ledningsverktyg som ofta används av arbetsgivare runt om i världen.

OUTSOURCING (OR EXTERNALIZATION)

Outsourcing (or externalization) är praktiskt taget identisk till karaktär, konfiguration, funktion och syften med tillfälligt arbete

INTERNATIONELL REKRYTERING

Work Supply är specialiserad på internationell rekrytering av utländsk arbetskraft från tredjeländer skräddarsydd efter behoven hos portugisiska arbetsgivare

Work Supply

Kontakta med oss

Copyright © Work Supply 2020 — All rights reserved.