Intern Rekrytering

Hotas ditt företag av den ökande bristen på arbetskraft i hela Europa? Är du trött på att desperat leta efter anställda? Kan du inte hitta arbetskraft på den inhemska arbetsmarknaden? Brist på arbetskraft kan ha en enorm inverkan på organisationer:

– Minskad produktivitet – förlorade intäkter och lägre lönsamhet – bortkastade och underutnyttjade resurser – förlorade möjligheter – ouppfyllda åtaganden – lurade partners som du kämpar för att inte förlora – frysta utvecklingsprojekt – tid och resurser som går åt till att söka efter medarbetare utan resultat – överarbetade medarbetare som till slut tröttnar och slutar – förseningar, bakslag, desperation – dålig hälsa på grund av ständig stress, sömnlösa nätter och ingen sinnesfrid – försummade sociala och familjerelationer

Gör det ont bara att tänka på det? Vi vet att det är tufft, men vi kan lindra din smärta. Vi kan ordna så många arbetare som du behöver, var och när du behöver dem! OCH vi garanterar att du kommer att bli nöjd med deras prestationer!

Du kan lita på oss

  • Lösa dina behov av arbetskraft oavsett bransch och plats
  • Ge tillgång till vår databas som består av tusentals arbetstagare från alla sektorer och kvalifikationer som är angelägna om att arbeta för dig
  • Hantering av hela den internationella rekryterings- och placeringsprocessen från A till Ö!
  • Se till att du är nöjd och att jobbet utförs på rätt sätt.

Vi lovar:

  • att leverera dina anställda i tid
  • att de kommer att leva upp till dina förväntningar
  • att de kommer att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter

Vi tillhandahåller strategiska, omvälvande och tekniska erbjudanden inom risk och efterlevnad

Vad vårt erbjudande omfattar

Det är vad du kan förvänta dig av oss:

- hitta kandidater som uppfyller dina behov

- skaffa nödvändiga juridiska handlingar (visum, uppehålls- och arbetstillstånd, skatteregistreringsnummer och personnummer)

- organisera arbetstagarnas resvägar

- upphämtning på flygplatsen och transport av arbetstagarna till anvisat boende

- söka efter och hitta boende för arbetstagarna (på begäran)

- Ersättning av arbetstagare vid dålig prestation, beteende eller övergivande.

- medling vid tvister återbetalnings- och ersättningsgarantier

Vi tar hand om hela processen från A till Ö.

Vad händer om något går fel?

Vårt mål är att möjliggöra och främja ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete mellan de utomeuropeiska arbetstagarna och deras arbetsgivare. Missförstånd kan dock uppstå, vilket de ofta gör även med inhemska arbetstagare. Om och när sådana situationer uppstår vidtar vi följande åtgärder:

A - Medling

Vi går in och medlar i missförstånd, lyssnar på båda sidor och spelar en aktiv roll för att hitta en lösning.

B – Ersättning

av medarbetare Om vi inte är nöjda med medarbetarens prestation under provanställningsperioden kommer vi att tillhandahålla en ersättare Vi tillhandahåller också ersättning om fall av allvarlig misskötsamhet uppstår efter provanställningsperioden.

C – Pengarna tillbaka-garanti

Om vi inte kan förse dig med lämpliga arbetstagare inom den överenskomna tidsramen, återbetalas uppdragsavgiften omedelbart. Du kan välja mellan en återbetalning eller en ersättning för en anställd som tydligt misslyckas med sina avtalsenliga skyldigheter.

Vad krävs av dig?

Arbetsgivarna måste vara lika engagerade som vi är för att göra den internationella rekryteringen till en framgång!

Internationell rekrytering av arbetstagare från tredje land är mycket mer än vad man kan tro. Tredjelandsmedborgare och de bemanningsföretag som representerar dem lägger ner mycket tid och pengar på att samla in all den dokumentation som krävs av de konsulära myndigheterna. Visumansökningar är tidskrävande och kostsamma. Denna verklighet uppskattas alltför ofta inte. Det är vår plikt att agera ansvarsfullt och göra allt som står i vår makt för att säkerställa framgång.


Detta kan endast uppnås genom att arbeta TILLSAMMANS. Vi behöver din hjälp.

20 år
Med mer än två decenniers erfarenhet och kontor i Indien, Portugal och nu Nederländerna är Work Supply - Temporary Staffing Ltd specialiserat på att tillhandahålla skräddarsydd internationell rekrytering och förmedlingstjänster för arbetstagare från tredje land.

Vi är specialiserade på att hitta arbetstagare utanför Europa som kan utföra det arbete som hushållsarbetarna inte vill eller vågar utföra.

Vårt motto är:

Vi erbjuder sinnesro

work-supply-logo

Work Supply gör allt för att maximera tillfredsställelsen.

Vi kan dock inte utföra mirakel.

Internationell rekrytering tar tid, behovet av arbetskraft kan inte tillgodoses över en natt.

Det kan ta många månader för utländska arbetstagare att få det visum de behöver för att resa till Europa.

Det är viktigt att påbörja rekryteringsprocessen så tidigt som möjligt!

JU TIDIGARE, DESTO BÄTTRE!

Vår Blogg