Jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel och landskapsarkitektur

Jordbruket är en viktig bransch som kräver specialiserad arbetskraft. På Work Supply förstår vi de unika kraven i denna sektor och tillhandahåller effektiva bemanningslösningar. Vi erbjuder möjligheter inom:

Skörd av frukt och grönsaker

Arbetstagare som arbetar med säsongsbunden skörd av en mängd olika jordbruksprodukter.

Allmänna lantarbetare

Arbetar med olika uppgifter, allt från markberedning till skötsel av grödor.

Husdjursskötsel

Personer med kompetens att ta hand om och sköta lantbruksdjur.

Plantskoleassistenter för träd och växter

Arbetare som förbereder jorden samt planterar, sköter och utför underhållsarbete på alla typer av plantskolor.

Stärka jordbruket genom Work Supply:

Stärka jordbruket genom Work Supply:

I den dynamiska och krävande jordbrukssektorn är det avgörande för framgång att säkra en kompetent och pålitlig arbetskraft. Work Supply framstår som en strategisk partner med en unik position för att tillgodose bemanningsbehoven hos företag inom jordbrukssektorn.

På Work Supply är vi medvetna om de specifika utmaningar som jordbruksföretag står inför, allt från säsongsbetonade toppar till olika uppgifter som kräver specialkunskaper. Så här kan vi bli din värdefulla allierade:

Flexibla bemanningslösningar:

Vår expertis ligger i att tillhandahålla flexibla bemanningslösningar som är skräddarsydda för de cykliska kraven inom jordbruksverksamhet. Oavsett om du behöver extra arbetskraft under planterings- eller skördesäsongen, eller konsekvent stöd under hela året, anpassar Work Supply sig efter dina unika behov.

Specialiserade färdigheter:

Jordbruk omfattar ett brett spektrum av uppgifter, från plantering och odling till skörd och förpackning. Vi förstår behovet av medarbetare med specialkunskaper. Bland våra kandidater finns personer med erfarenhet av skörd av frukt och grönsaker, bevattning av grödor, boskapsskötsel och mycket mer.

Deployering i rätt tid:

Tiden är avgörande inom jordbruket. Work Supply är stolta över sin förmåga att snabbt skicka kvalificerad arbetskraft till din arbetsplats. Denna snabba respons säkerställer att dina viktiga uppgifter inte försenas, vilket bidrar till den övergripande effektiviteten i din jordbruksverksamhet.

Rättslig efterlevnad och tillförlitlighet:

Work Supply verkar inom Schengenområdets rättsliga ramar (med undantag för Storbritannien och Irland) och ser till att alla våra bemanningslösningar uppfyller gällande bestämmelser. Vårt engagemang för tillförlitlighet innebär att du kan räkna med en konsekvent och engagerad arbetsstyrka för att tillgodose dina behov inom jordbruket.

200+
Engagerade branschexperter över hela världen

Vår blogg