Fira excellens i extraordinära prestationer

Förtroende erkänt

Work Supply’s konsekventa erkännande i topporganisationer och prestigefyllda rankningar understryker dess position som ett ledande bemanningsföretag.

ING
G-Account

NEN 4400-2

NEN 4400-1 är en nationell standard som anger krav för bemanningsföretag och entreprenörer för arbete

Certifikat för säkerhetsstyrningssystem

Säkerhetschecklista för tillfällig personal, VCU 2011/05

Kiwa
Certifiering

Brucessels Ekonomi och sysselsättning

Licens 20309-406-20221020

Wallonie emploi formation SPW

Numéro d’agrément W.DISP.1709

Vlaanderen verbeelding werkt

Licence VG.2380/U