Villkor och bestämmelser Work Supply

Vilka vi är

Adressen till vår webbplats är: https://work-supply.com/

Villkor och bestämmelser

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Work Supply – Trabalho Temporário Lda:s webbplats, som finns på https://work-supply.com/.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Work Supply om du inte samtycker till alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa Villkor, Integritetspolicy och Friskrivningsklausul samt alla Avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” avser dig, den person som loggar in på denna webbplats och följer Bolagets villkor. ”Företaget”, ”Oss själva”, ”Vi”, ”Vår” och ”Oss” hänvisar till vårt företag. ”Part”, ”Parter” eller ”Oss” avser både Kunden och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudande, godkännande och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen med vårt stöd till kunden på lämpligaste sätt för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande lag i pt. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, kapitalisering och/eller han / hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till samma sak.

Translated with DeepL.com (free version)

Kakor

Vi använder oss av cookies. Genom att besöka Work Supply samtycker du till att använda cookies i enlighet med Work Supply – Trabalho Temporário Lda:s integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten hos vissa områden för att göra det enklare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate-/reklampartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Work Supply – Trabalho Temporário Lda och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Work Supply. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Work Supply för ditt eget personliga bruk underkastat de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från Work Supply
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Work Supply
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Work Supply
 • Omfördela innehåll från Work Supply
 • Detta avtal gäller från och med datumet för detta avtal. Våra villkor har skapats med hjälp av Gratis generator för allmänna villkor.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information i vissa områden av webbplatsen. Work Supply – Trabalho Temporário Lda filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de läggs ut på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte synpunkter och åsikter från Work Supply – Trabalho Temporário Lda, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikterna och åsikterna hos den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar ska Work Supply – Trabalho Temporário Lda inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits som ett resultat av användning av och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

Work Supply – Trabalho Temporário Lda förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke från någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, förtalande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är en invasion av privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller främja affärer eller anpassade eller nuvarande kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.
 • Du ger härmed Work Supply – Trabalho Temporário Lda en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera alla dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekataloger får länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag med undantag för ideella organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet som inte får länka till vår webbplats.
 • Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag;
 • webbplatser för dot.com-gemenskaper;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av onlinekataloger;
 • Internetportaler;
 • redovisnings-, advokat- och konsultföretag, och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.
 • Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle ge oss eller våra ackrediterade företag en ofördelaktig bild, (b) organisationen inte har några negativa uppgifter om oss, (c) fördelen för oss med att hyperlänken syns kompenserar frånvaron av Work Supply – Trabalho Temporário Lda, och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Work Supply – Trabalho Temporário Lda. Ange ditt namn, din organisations namn, kontaktuppgifter samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över de webbadresser på vår webbplats som du skulle vilja länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer får hyperlänka till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurssökare som länkas till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.
 • Ingen användning av Work Supply – Trabalho Temporário Lda:s logotyp eller andra illustrationer kommer att tillåtas för länkning utan ett licensavtal för varumärket.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehåll

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som framförs på din webbplats. Inga länkar får förekomma på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscen eller kriminell, eller som inkräktar på, på annat sätt bryter mot, eller förespråkar intrång eller annan kränkning av, tredje parts rättigheter.

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkningspolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt, och vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Friskrivningsklausul

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa något av våra eller dina ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
  utesluta något av våra eller era ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.
 • De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styr alla ansvar som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.