Rekrytering – Hur går processen till?

På Work Supply – Trabalho Temporário Lda förstår vi att vissa kunder av en mängd olika skäl är mycket mer eller uteslutande intresserade av direktanställning – det vill säga att de vill anställa arbetstagarna direkt och placera dem på sina egna lönelistor.

I det första avgörande steget använder vi de metoder, verktyg och resurser som står till vårt förfogande, t.ex. vår egen privata databas, nätverkande samt publicering och marknadsföring av platsannonser i lämpliga kanaler och sociala medier för att offentliggöra jobbmöjligheterna och locka till oss kandidater.

Det andra steget består av en noggrann screening av kandidaterna, inklusive referenskontroller, enskilda intervjuer och till och med begäran om dokumentation, utdrag ur belastningsregistret. I detta steg ingår också läkarundersökningar och psykometriska tester för att säkerställa bästa möjliga matchning mellan arbetsuppgifterna och kandidaterna.

Det tredje steget består i att presentera en kortlista med utvalda kandidater för våra kunder så att de kan göra sin egen bedömning och besluta om vilka arbetstagare (om några) de vill anställa. Vi gör allt vi kan för att säkerställa en smidig kontakt mellan kunden och de utvalda kandidaterna.

Det fjärde steget handlar om att hantera logistiken och pappersarbetet. Det innebär att vi kontrollerar att alla frågor har besvarats, att anställningsavtalen har undertecknats, att nödvändiga dokument finns på plats, att vi granskar lämpliga resplaner och att vi ser till att introduktionsprocessen går så smidigt som möjligt.

Och slutligen, det femte stora steget innebär regelbundna uppföljningar för att ge all hjälp som kan behövas under den inledande integrationsfasen. Om allt går som förväntat och kunden är nöjd kan vi betrakta uppdraget som slutfört.

Men om en eller flera kandidater inte har levt upp till förväntningarna eller slutar innan tre månader av kontraktet har gått, är det tillbaka till ritbordet för oss.

Om arbetstagaren inte stannar kvar på jobbet i minst tre månader anser vi att det är vårt ansvar att hitta en annan kandidat till jobbet utan extra kostnad för kunden.

På Work Supply levererar vi inte bara kandidater, vi levererar tillfredsställelse! Vi ser det som ett löfte.

Startup company recruitment board reviewing CV resume of job candidate during interview process in

Rekryteringsprocessen - steg för steg

Explore Other Successful Projects