Bygga broar för hållbar och inkluderande tillväxt

”Varför är nästan alla era anställda utomeuropeiska eller tredjelandsmedborgare (TCN)?”
Det är en fråga som vi ofta får från många kunder och potentiella partners.

Anledningen till att många av våra arbetstagare är utomeuropeiska är strikt baserad på ett affärsperspektiv.

Work Supply TT Lda har en mycket speciell, privilegierad och stark koppling till asiatiska samhällen som bor i Portugal och över hela Europa. Vi förstår deras mål, deras principer, ambitioner, sätt att leva, tänka och förhållningssätt till livet i dessa asiatiska samhällen som ingen annan
annat bemanningsföretag. Vi gör det till vårt mål att – det är nyckelfaktorn för vår framgång!”

Att omfamna
utomeuropeiska arbetstagare för företagens tillväxt

Alla arbetsförmedlingar i Portugal (och i hela Europa) finner det allt svårare och mer utmanande att rekrytera portugisiska och europeiska medborgare till alla jobb i Portugal, och ännu mer, till lediga platser utomlands.

Utbudet av europeisk arbetskraft har minskat exponentiellt – det finns helt enkelt inte tillräckligt med arbetstagare för att fylla de många roller som krävs.
Eftersom efterfrågan vida överstiger utbudet begär många av dem som är tillgängliga för arbete löner som ligger över den erbjudna lönen tillsammans med ytterligare naturaförmåner. Det gör det svårare för företagen att överleva.

Work Supply såg en möjlighet att dra nytta av de speciella relationer och kontakter man hade med de stora asiatiska befolkningsgrupperna i Portugal och övriga Europa.
Dessa människor skulle uppskatta en möjlighet att arbeta lagligt utanför Portugal där de kunde tjäna mer pengar.

På grundval av detta beslutade vi att från slutet av 2019 och framåt fokusera vår uppmärksamhet på att marknadsföra jobbmöjligheter till den asiatiska gemenskapen av arbetstagare och marknadsföra dessa arbetstagare till potentiella kunder i Europa.

+1500
Arbetstagare
+13
Länder
7
Specialiserade sektorer

Utökade möjligheter

Med tanke på det rådande läget på arbetsmarknaden ansåg vi att denna ”nisch” på marknaden skulle kunna ge vårt bemanningsföretag en konkurrensfördel och
möjlighet att expandera verksamheten avsevärt.
Den ökade affärsvolymen är ett bevis på att vi hade rätt och att vårt arbete belönades med framgång.

Antalet utomeuropeiska arbetstagare som kontaktar oss för att få möjlighet att arbeta utomlands ökar dag för dag, och trots viss tveksamhet från de europeiska arbetsorganisationernas sida i början har många av dem
öppet omfamnat och uppskattat möjligheten att ta emot utomeuropeiska arbetstagare.

I själva verket är det, baserat på deras positiva erfarenheter av den kaliber av arbetstagare som vi tillhandahåller, nu den första preferensen för många.
Att ta emot utomeuropeiska arbetstagare har ett enormt antal fördelar för arbetsorganisationer som är etablerade i och utanför Portugal.

Bland de största fördelarna kan nämnas:

Vi är alla viktiga

Även om vi främst fokuserar på utomeuropeiska arbetstagare diskriminerar vi INTE och kommer ALDRIG att diskriminera, avvisa eller ha någon motvilja mot att anställa portugisiska eller andra europeiska nationalitetsarbetare.

Inte ALLA våra arbetstagare är utomeuropeiska, vi har också ett stort antal europeiska arbetstagare på vår snabbt växande team som ger utmärkt service till våra kunder och genom att göra så, i hög grad bidrar till vår tillväxt och framgång.

Våra medarbetare är verkligen vår mest värdefulla tillgång och grunden för vår framgång.

Möt vårt team

Work Supplys mångsidiga administrations- och kontorspersonal består av en livlig, entusiastisk och passionerad grupp människor som fokuserar på att leverera resultat, tillhandahålla omfattande support, maximera kundnöjdheten och överträffa förväntningarna hos dem som arbetar FÖR samt dem vi betjänar – våra KUNDER.

Att ha roligt på jobbet och vara måna om att leverera tjänster av hög kvalitet och kundnöjdhet är inte oförenliga mål – i själva verket går de hand i hand!

Founders

Marcelo Araújo

Operativ direktör

Ramneet Singh

Verkställande direktör

Team