Outsourcing

Även om det vanligtvis inte uppfattas på det sättet är outsourcing (eller externalisering) i alla praktiska och juridiska avseenden mycket lik tillfällig bemanning när det gäller natur, upplägg, funktion och slutresultat. Outsourcing anses ofta inte vara något annat än tillfälligt arbete, vilket i mycket vid mening innebär att man exporterar löneadministrationen och ledningsfunktionerna till en specialiserad tredjepartsorganisation. Denna förenkling begränsar dock omfattningen och den konceptuella förståelsen av outsourcing och döljer dess enorma potential som ett medel för att uppnå mål på ett effektivt och prisvärt sätt.

Outsourcing (eller externalisering)

Precis som tillfällig bemanning består outsourcing av ett triangulärt förhållande mellan tre olika parter och tillämpas vanligtvis när arbetsorganisationer av flera skäl föredrar att outsourca (eller externalisera) ledningen av en hel operativ enhet eller grupp av aktiviteter istället för att helt enkelt använda tillfälligt anställda för att tillgodose sina arbetskraftsbehov. Kort sagt är outsourcing den affärspraxis som innebär att en part utanför ett företag anlitas för att utföra tjänster eller skapa varor som traditionellt utförts internt av företagets egna anställda och personal. Tre parter A – Arbetstagare B – Arbetsförmedling (i rollen som arbetsgivare/entreprenör) C – Kund (mottagare av den tillhandahållna tjänsten)

Arbetstagaren (A) är anställd av bemanningsföretaget (B) – uppdragstagaren, som sedan ansvarar för att uppnå de mål som överenskommits med kunden (C) – mottagaren av den tillhandahållna tjänsten. I detta fall är den juridiska arbetsgivaren (eller registrerade arbetsgivaren) (B) INTE ENDAST ansvarig för att betala löner och alla andra anställningsrelaterade kostnader till den anställde (A) utan också för att leda, kontrollera och övervaka sina egna anställda för att uppnå de mål som överenskommits med kunden (C) – mottagaren av den tjänst som tillhandahålls.

Vi tillhandahåller Outsource with Confidence: Effektivitet utan begränsningar.

Fördelar med outsourcing (eller externalisering)

- Arbetsorganisationer kan dra nytta av arbetskraft som finns utomlands utan att behöva anställa dem, hantera någon byråkrati, ta på sig någon chefsroll eller ta ansvar för prestationer eller affärsresultat

- Arbetsorganisationer kan dra nytta av arbetskraft som befinner sig utomlands och som endast kommer att överväga att acceptera ett jobb i ett annat land om socialförsäkringen och andra anställningsrelaterade förmåner och avgifter riktas till deras konton i hemlandet

- Arbetsgivarna har möjlighet att ställa det bemanningsföretag till vilket en verksamhet har lagts ut på entreprenad till svars för resultaten.

- Möjlighet att definiera en tydlig budget och sätta gränser för utgifter.

- Inget krångel eller ansvar, inte bara för betalningar och andra personaladministrativa förfaranden, utan även för ledning och övervakning

- En lösning för situationer där personalbehovet är mer permanent till sin natur eller när det inte är lagligt eller genomförbart att anlita personal på tillfällig basis.

Tveka i så fall inte att kontakta oss

Vi kommer att noggrant analysera begäran.

Om det ligger inom vårt kompetensområde och vi kan mobilisera de nödvändiga resurserna kan du räkna med att vi kommer att ge dig en utmärkt och tillförlitlig service.

Vår blogg