Work Supply - Bemanningsföretag för tillfällig personal

Work Supply – Temporary Staffing Agency Ltd. grundades 2019 för att erbjuda ett överlägset svar på arbetskraftsbehoven hos organisationer över hela Europa som kämpar för att hitta medarbetare med lämpliga profiler. Vi inser att det främsta hindret för arbetsgivares tillväxt är utmaningen att hitta flexibla, praktiska och kostnadseffektiva lösningar för att bekämpa den ökande bristen på arbetskraft.

Våra framgångar bygger på ett djupgående samarbete och en global gemenskap av olika individer som är fast beslutna att bidra positivt till världen och till varandra varje dag.

Tillhandahålla genuina och kostnadseffektiva lösningar

Många organisationer, särskilt inom fysiskt krävande sektorer som jordbruk, bygg och logistik, var missnöjda med hur bemanningsföretagen fungerade. Vårt huvudmål är att tillhandahålla genuina och kostnadseffektiva lösningar på arbetskraftsbehoven hos organisationer i dessa utmanande sektorer.

Vi kan tillgodose de tillfälliga personalbehoven för alla företag som är lagligt verksamma i Schengenområdet (utom Storbritannien och Irland). Vårt huvudkontor ligger i Lissabon, och 2023 öppnade vi en filial i Tilburg i Nederländerna för att bättre kunna betjäna holländska, tyska och belgiska arbetsgivare. Idag kommer merparten av vår verksamhet i Portugal från rekommendationer från nöjda kunder.

Engagemang och förtroende

  1. Fullständigt licensierad: Vi är en fullt licensierad arbetsförmedling – aithorized att verka i Portugal och utomlands
  2. Efterlevnad: Obsessiv och kompromisslös efterlevnad av lagar, regler och förordningar.
  3. Erfarna medarbetare: Vårt team består av erfarna, hårt arbetande och disciplinerade medarbetare.
    Konkurrenskraftig prissättning: Vi erbjuder utmärkt service till ett överraskande konkurrenskraftigt pris.
  4. Problemfri service: Inga problem eller huvudvärk för våra kunder.
  5. Personal i toppklass: Vi ser till att det inte finns någon brist på förstklassig arbetskraft.
  6. Omedelbar ersättning: Vi erbjuder omedelbar ersättning av arbetstagare som inte uppfyller förväntningarna.
  7. Snabb utplacering av team: Vi har förmågan att tillhandahålla stora team av arbetare till våra kunder inom några dagar.
Professionalism

Upprätthålla de högsta standarderna för uppförande och expertis i alla aspekter av vårt arbete, säkerställa utmärkt tjänsteleverans och kundnöjdhet.

Integritet

Vi agerar med ärlighet, öppenhet och etiska principer i alla våra interaktioner och främjar förtroende och tillförlitlighet hos våra kunder, partner och intressenter.

Urbanitet

Visa respekt, artighet och professionalism i vår kommunikation och i våra relationer, och främja en positiv och inkluderande arbetsmiljö för alla.

Laglighet

Vi följer strikt alla rättsliga bestämmelser och standarder i vår verksamhet och säkerställer efterlevnad och etiska affärsmetoder i alla lägen.

Jämlikhet

Främja mångfald, inkludering och lika möjligheter för alla individer samt en kultur präglad av rättvisa och respekt på och utanför arbetsplatsen.

Konfidentialitet

Skydda känslig information och upprätthålla strikt sekretess i alla kundkontakter samt prioritera integritet och säkerhet i alla aspekter av vår affärsverksamhet.

Hur vi arbetar

På Work Supply drivs vår inställning till bemanningslösningar av ett engagemang för excellens, integritet och kundnöjdhet.

Affärsprinciper & kärnvärden

Engagemang för kunden

Utveckla positiva relationer som gör skillnad i våra kunders liv

Kvalitet

Tillhandahålla en enastående tjänst som levererar premiumvärde

Integritet

Upprätthålla de högsta standarderna för integritet i alla handlingar

Lagarbete:

Samarbeta över gränserna för att tillgodose kundernas behov

Respekt för människor

Värdesätta och uppmuntra våra medarbetares utveckling

Gott medborgarskap

Att vara goda medborgare i de samhällen där vi bor och arbetar

En vilja att lyckas

Uppvisar en stark vilja att lyckas på marknaden och i alla aspekter av affärsverksamheten

Personlig ansvarsskyldighet

Personligt ansvar för att leverera på åtaganden

av vår tillväxt, våra medarbetare och våra kunder

Erbjuda flexibla personallösningar som är skräddarsydda för dina affärsbehov

Lita på att vi levererar tillförlitliga outsourcinglösningar som är skräddarsydda för dina affärsmål.

Utnyttja vårt omfattande nätverk och vår expertis för att hitta topptalanger från hela världen.