Vad är outsourcing?

Outsourcing antogs som en formell affärsstrategi på 1980-talet och innebär att tredje part (ofta arbetsförmedlingar) anlitas för att utföra en eller flera tjänster inom en organisation som vanligtvis utförs av organisationen själv. Ofta används outsourcing för att ett företag ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Det används också för att öka effektiviteten och minska kostnaderna för arbetskraft, bland andra skäl.

Den väsentliga skillnaden mellan bemanningsarbete och outsourcing är att det förstnämnda inte innebär något annat än tilldelning, utstationering, eller med andra ord, leasing eller uthyrning av arbetstagare. Den organisation till vilken arbetstagarna tilldelas eller hyrs ut är ansvarig för ledning, övervakning, kontroll och förvaltning av dessa arbetstagare, medan i det senare (outsourcing) arbetsförmedlingen inte bara tillhandahåller arbetskraft, utan är också ansvarig för ledning, kontroll, övervakning av arbetstagarna och ansvarig för att uppnå eller misslyckas med att uppnå de mål som överenskommits med kundorganisationen – en mycket stor skillnad!

Exempel på outsourcing

Tänk dig en bank som outsourcar sin kundtjänstverksamhet. Här skulle alla kundinriktade förfrågningar som rör bankens online-banktjänst hanteras av en tredje part (t.ex. en arbetsförmedling) och de arbetstagare som banken väljer att anställa. Av flera skäl ansåg banken att den kunde uppnå sina mål bättre genom att outsourca sin kundtjänstverksamhet.

Säkerhetstjänster är ett mycket vanligt och synligt exempel på outsourcing i praktiken. Stormarknader, banker, ambassader, fabriker, universitet etc. som väljer att lägga ut säkerhetsarbetet på entreprenad kunde i stället ha valt att placera säkerhetspersonalen på sin lönelista och under sin ledning och övervakning. Dessutom kunde de ha hanterat de säkerhetsrelaterade frågorna på egen hand (in-house), men beslutade istället att lägga ut denna tjänst på entreprenad eftersom de ansåg att det, alla faktorer övervägda, var den bästa lösningen

African american worker woman wear spectacles crossed arms holding clipboard standing.

Fördelar med outsourcing

  • Arbetsorganisationer kan dra nytta av arbetskraft som finns utomlands utan att behöva anställa dem, hantera byråkrati, ta på sig en chefsroll eller ta ansvar för prestationer eller affärsresultat.
  • Arbetsorganisationer kan dra nytta av utländsk arbetskraft som endast kommer att överväga att acceptera ett jobb i ett annat land om socialförsäkringen och andra anställningsrelaterade förmåner och avgifter betalas till deras konton i hemlandet.
  • Arbetsgivare kan dra nytta av möjligheten att hålla bemanningsföretaget, till vilket en aktivitet har lagts ut, ansvarigt för resultaten
  • Möjlighet att definiera en tydlig budget och fastställa gränser för utgifter
    Inget krångel eller ansvar, inte bara med betalningar och andra
  • Inget krångel eller ansvar, inte bara med betalningar och andra personaladministrativa förfaranden, utan även med ledning och tillsyn
  • En lösning för situationer där personalbehovet är mer permanent till sin natur eller när det inte är lagligt eller genomförbart att anlita personal på tillfällig basis.

Har du bestämt dig för att outsourcing är den perfekta lösningen för din organisation?

Tveka i så fall inte att kontakta oss.

Vi kommer att analysera din förfrågan noggrant.

Om det ligger inom vårt kompetensområde och vi kan mobilisera de nödvändiga resurserna kan du räkna med att vi kommer att ge dig en utmärkt och tillförlitlig tjänst.

Explore Other Successful Projects