Villkor

Webbplatsen www.work-supply.com tillhör Work Supply – Trabalho Temporário Lda, NIPC 515471984, med huvudkontor på Rua Ilha do Pico, nº 1 A 3720-790 Vila de Cucujães.

Genom att använda webbplatsen www.work-supply.com accepterar användaren följande användarvillkor:

1. Användningen av denna webbplats måste vara rent personlig. Modifiering, reproduktion, duplicering, kopiering, distribution, försäljning, återförsäljning och andra former av utnyttjande, för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, är förbjudna utan föregående tillstånd från Work Supply.

2. Alla immateriella rättigheter över webbplatsen och dess innehåll tillhör Work Supply och företag som är associerade med eller integrerade i Work Supply, om inte annat uttryckligen anges.

3. Skapandet av en länk som pekar till Work Supply-webbplatsen är endast tillåten om den består av ramar och förutsatt att den hänvisar till webbplatsens hemsida, därför är djuplänkar förbjudna.

4. Work Supply använder sunt förnuft för att sammanställa och tillgängliggöra informationen på sin webbplats, som endast är informativ och avsedd för användarnas professionella utveckling. Work Supply rekommenderar att användaren på egen hand kontrollerar sanningshalten i den information som tillhandahålls innan han fattar något beslut baserat på den.

5. Work Supply garanterar inte riktigheten, adekvatheten, uppdateringen och funktionen av webbplatsen, eller informationen som finns däri, och är därför inte ansvarig för några förluster, skador, intäktsförväntningar eller andra förluster till följd av användningen av informationen på webbplats.

6. Informationen på webbplatsen har sammanställts från olika källor och kan ändras utan föregående meddelande.

7. Att en användare skickar ett personligt CV garanterar inte att arbetsgivaren kommer att begära information om honom. Han kommer att föreslå en intervju och erbjuda dig ett jobb om kandidater finns tillgängliga eller uppfyller arbetsgivarens behov.

8. Eventuella förhandlingar mellan anställande användare och arbetssökande är de förhandlande parternas exklusiva ansvar.

9. Work Supply garanterar inte några villkor och/eller varaktighet för någon position som erhållits via webbplatsen.

10. Vid användning av webbplatsen löper användaren risken att informationen som finns däri är ofullständig, felaktig, inaktuell eller annorlunda än vad han letar efter.

11. Så att användarna alltid är medvetna om informationen vi får, hur vi använder den och under vilka omständigheter den är tillgänglig för tredje part (endast med användarens uttryckliga tillstånd eller för att tillgodose vederbörligen underbyggda juridiska behov), publicera information om eventuella ändringar av vår integritetspolicy eller nya resurser som, följaktligen, innebär att man tar emot eller använder information från användare.

12. Datalagringsteknik

a) Cookies

Work Supply kan använda cookies i sina tjänster, e-postmeddelanden och annonser. En ”Cookie” är en liten textfil som sparas automatiskt av användarens dator, som gör att den kan identifieras när Work Supply-webbplatsen används igen. Work Supply-användare är fria att konfigurera sin webbläsare för att undvika installation av ”cookies” på sin dator, om de så önskar. Cookies fungerar som identifierare för din dator, men inte personligen för användaren själv.

Work Supply använder cookies för att förstå och spara användarpreferenser för framtida besök, för att kontrollera annonserna som visas, för att sammanställa statistiska uppgifter om Work Supply-trafik och webbplatsanvändning, för att förbättra våra användares upplevelse. användare och våra tjänster i framtiden. Work Supply kan engagera tredje parter för att hjälpa oss att bättre förstå våra webbplatsanvändare, de är inte auktoriserade att använda information som lagras å våra vägnar förutom för att hjälpa oss att tillhandahålla och förbättra vår tjänst.

Copyright © Work Supply 2020 — All rights reserved.