Work Supply

Vad är Outsourcing (or Externisering)

Även om det vanligtvis inte är tänkt på ett sådant sätt, för alla praktiska och juridiska ändamål, är outsourcing (eller externalisering) mycket likartad i karaktär, installation, funktion och slutgiltighet som tillfällig bemanning.

Outsourcing anses ofta inte skilja sig från tillfälligt arbete, vilket i mycket breda termer innebär att exportera löneadministration och ledningsfunktioner till en specialiserad tredjepartsorganisation.

Denna förenkling begränsar dock omfattningen och den konceptuella förståelsen av outsourcing och döljer dess enorma potential som ett medel för att uppnå mål på ett effektivt och överkomligt sätt.

Precis som tillfällig bemanning består outsourcing av ett triangulärt förhållande mellan tre olika parter och tillämpas vanligtvis när arbetsorganisationer av flera skäl föredrar att outsourca (eller externalisera) hanteringen av en hel operativ enhet eller grupp av aktiviteter istället för att helt enkelt använda tillfälligt anställda för att svara på deras arbetskraftsbehov.

Kort sagt är outsourcing affärspraxis att anställa en part utanför ett företag för att utföra tjänster eller skapa varor som traditionellt utfördes internt av företagets egna anställda och personal.

Tre parter

A – Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag

B – Bemanningsföretag (i rollen som arbetsgivare/uppdragstagare)

C – Kund (mottagare av den tillhandahållna tjänsten)

Den arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretaget (A) är anställd av bemanningsföretaget (B) – uppdragstagaren, som sedan ansvarar för att uppnå mål som överenskommits med kunden (C) – mottagare av den tillhandahållna tjänsten.

I det här fallet är den lagliga arbetsgivaren (eller arbetsgivaren för den delen) (B) INTE BARA ansvarig för att betala löner och alla andra anställningsrelaterade kostnader till den bemanningsanställda (A) UTAN OCKSÅ för att leda, kontrollera, övervaka sina egna arbetstagare för att uppnå de mål som överenskommits med kunden (C) – mottagaren av den tjänst som tillhandahålls.

Följande diagram sammanfattar det snyggt:

Work Supply

Fördelar/fördelar med Outsourcing (or Externalization)

  • Arbetsorganisationer kan dra nytta av arbetskraft som finns utomlands utan att behöva anställa dem, hantera byråkrati, ta på sig någon ledande roll eller ta ansvar för prestanda eller affärsresultat.
  • Arbetsorganisationer kan dra nytta av arbetskraft utomlands som endast kommer att överväga att acceptera ett jobb i ett annat land om socialförsäkringen och andra anställningsrelaterade förmåner och avgifter riktas till deras hemlandskonton.
  • Arbetsgivarna drar nytta av möjligheten att hålla det bemanningsföretag till vilket en verksamhet har lagts ut på entreprenad ansvarig för resultaten.
  • Möjlighet att definiera en tydlig budget och fastställa gränser för utgifter.
  • Inget krångel eller ansvar, inte bara för betalningar och andra personaladministrativa förfaranden, utan också med ledning och övervakning
  • En lösning för situationer där behovet av arbetskraft är mer permanent eller för när det inte är lagligt eller genomförbart att tillfälligt anställa personal.

Exempel A

En stor holländsk bensinstationskedja har behov av cirka 40 kockar för att arbeta i matsalssektorerna på över ett dussin bensinstationer över hela Nederländerna.

De befinner sig i en svår position. Även om lönen som betalas till en kock är ganska attraktiv jämfört med konkurrenter, är erfarna kockar extremt knappa i Nederländerna. De bästa kockarna för just detta kök är asiatiska linjekockar. Dessa yrkesverksamma är dock nästan omöjliga att hitta i Nederländerna.

Det finns ett rimligt antal erfarna asiatiska linjekockar i Portugal med giltiga uppehållstillstånd som gärna skulle acceptera jobbpositionerna i Nederländerna där lönerna är betydligt högre. Representanten för det nederländska företaget skulle acceptera att underteckna ett tillfälligt bemanningsavtal med Work Supply – Trabalho Temporário Lda, vilket skulle göra det möjligt för de asiatiska linjekockarna att arbeta som tilldelade arbetare. Denna lösning överensstämmer dock inte med arbetsrättsliga bestämmelser eftersom kockpositionerna är långsiktiga eller permanenta och direkt hantering och övervakning av linjekockarna vid motorvägsbensinstation inte är genomförbar eller verkligen möjlig.

Således är det enda alternativet att använda outsourcing / externaliseringsspåret eftersom det gör det möjligt för de asiatiska linjekockarna som lagligt bor och arbetar i Portugal att arbeta i Nederländerna i minst 2 år. Motorvägsstationskedjan drar nytta av att ha de kockar de behöver på sina bensinstationer, men dessa kockar skulle hanteras av och under överinseende av Work Supply – Trabalho Temporário Lda till vilken de outsourcade eller externaliserade tjänsterna enligt ett formellt avtal.

Motorvägsbensinstationskedjan betalar Work Supply – Trabalho Temporário Lda för att möta mål och ge resultat – inte bara att tillhandahålla arbetskraft.

Även om kockarna inte är EU- eller EES-medborgare, tillåter EU-direktiv tydligt att de publiceras, direktiv som har fått stöd av EG-domstolens domar.

Exempel B

En stor stormarknadskedja som är etablerad i Tyskland kan inte hitta städare för de mer än 40 stormarknader som de äger i norra delen av landet.

De har bett Work Supply – Trabalho Temporário Lda att rekrytera portugisiska medborgare med erfarenhet av att arbeta med industriell rengöringsutrustning. Den tyska stormarknadskedjans avsikt är att anställa de portugisiska städarna direkt – för att placera dem på deras lönelista – det vill säga de portugisiska städarna skulle underteckna tyska anställningsavtal.

Under rekryteringsprocessen visade många av städarna obehag eller ovilja att arbeta under den tyska stormarknadskedjans anställning. De ville teckna ett anställningsavtal med Work Supply – Temporary Staffing Ltd (Portugal) i tron att det skulle vara lättare att försvara sina rättigheter i en portugisisk domstol om arbetsgivaren inte uppfyllde sina avtalsenliga åtaganden och skyldigheter. Städarna ville inte heller teckna ett avtal med en tysk arbetsgivare som de inte visste någonting om eller göra avdrag för det tyska socialförsäkringssystemet i tron att det skulle göra det svårare eller omöjligt att få arbetslöshetsersättning och fruktade att det skulle kunna störa deras pensionsberäkningar.

Den tyska stormarknadskedjan beslutade att gå med på de portugisiska städarnas krav. Tillfällig bemanning var uteslutet eftersom de portugisiska yrkesutövarna behövdes för att tillgodose behovet av permanent arbetskraft – det uppfyllde inte kraven för att betraktas som tillfälligt arbete.

Det tyska företaget och Work Supply – Trabalho Temporário Lda var överens om att outsourcing eller externalisering var den bästa lösningen.

Enligt detta arrangemang skulle moderbolaget, Work Supply – Trabalho Temporário Lda utstationera (eller posta) städarna sin filial i Nederländerna – Work Supply Nederland B.V., som sedan, enligt ett outsourcing- eller externaliseringsavtal, skulle distribuera dessa arbetstagare till de olika butikerna i den tyska stormarknadskedjan och ta fullt ansvar, inte bara för alla löne- och personaladministrativa uppgifter,  men också ledning och övervakning av arbetarna och leverans av maskiner, material, produkter och utrustning för rengöringsaktiviteter som ska utföras i de olika butikerna.

Som i föregående exempel betalar den tyska stormarknadskedjan Work Supply – Trabalho Temporário Lda för att tillhandahålla know-how och medel, maskiner, utrustning, material, produkter etc., samt för att uppfylla mål och ge resultat – inte bara för att tillhandahålla arbetskraft som skulle vara fallet med rena tillfälliga arbetstjänster.

Kortfattat

Som man kan observera delar tillfällig bemanning och outsourcing / externalisering många gemensamma funktioner – med den senare är mycket mer omfattande och allomfattande.

De delar många likheter, används för praktiskt taget samma ändamål och är inställda och fungerar på ungefär samma sätt, men outsourcing innebär mycket mer än att bara tillhandahålla arbetskraft för tillfälliga behov.

Tillfällig bemanning – för specifika tillfälliga personalbehov

Outsourcing eller externalisering – för långsiktig eller potentiellt permanent arbetskraft behov, och i fall där kunden kräver att bemanningsföretaget inte bara tillhandahåller arbetstagare, utan även hantera roch övervakar dessa arbetstagare samt tar ansvar för ledningen och uppfyller mål.

Det är enkelt!

 

HUR SOM HELST KAN DU LITA PÅ OSS!

Vi erbjuder Sinnsro

Fortfarande inte säker?

Detta är vad våra nöjda kunder har att säga.

Work Supply

Kontakta med oss

Copyright © Work Supply 2020 — All rights reserved.