Är du intresserad av våra tjänster för uthyrning av personal?

Tyvärr kan vi inte hjälpa potentiella kunder som vill använda våra bemanningstjänster för mindre än en månad – förutom att det kräver en enorm investering från vår sida, kommer få, om ens någon, arbetstagare att acceptera ett uppdrag för en så kort period. Det är inte heller möjligt att attrahera arbetstagare om de inte konsekvent kan erbjudas möjlighet att arbeta minst 150 timmar per månad,

Work Supply har avtal med två välrenommerade och starka multinationella faktura- och kreditförsäkringsbolag som gör en kreditprövning av alla nya potentiella kunder. Om begäran om kreditförsäkring avslås eller om det godkända beloppet är lägre än vad som krävs för att täcka eventuella betalningsförsummelser, är den enda möjligheten att samarbeta med en kund under dessa omständigheter om en annan form av garanti tillhandahålls eller om kunderna samtycker till att betala för våra tjänster i förskott,

Kunder som hjälper till med eller tillhandahåller gratis boende och/eller transport drar nytta av betydligt lägre priser, i själva verket potentiellt upp till 5 euro per timme mindre.

Fullständiga, detaljerade och exakta beskrivningar av de grundläggande och övergripande kompetenser som krävs av de arbetstagare som ska tilldelas och av de anställningsvillkor som erbjuds dem är av grundläggande betydelse eftersom det gör processen mycket enklare och kraftigt minskar risken för fel matchningar mellan arbetstagare och jobb. Detta minskar risken för missförstånd som kan leda till konflikter och rättsliga tvister,

Att göra saker enklare,
Vad kan jag göra?

Explore Other Successful Projects