Work Supply

Waarom buitenlandse werknemers aanwerven?

Wordt je bedrijf bedreigd door het toenemende tekort aan werknemers in heel Europa? Ziek en moe van het wanhopig zoeken naar werknemers? Kan je geen werknemers vinden op de lokale arbeidsmarkt? Tekorten aan personeel kunnen een enorme impact hebben op organisaties:
 • Daling van de productiviteit
 • Verlies aan omzet en minder opbrengst
 • Verspilde en onderbenutte middelen
 • Gemiste kansen
 • Onvervulde verplichtingen
 • Bedrogen partners die je niet wilt verliezen
 • Ontwikkelingsprojecten die on hold staan
 • Tijd en middelen verspild aan het zoeken naar werknemers zonder resultaat
 • Overwerkte werknemers die uiteindelijk uitgeput raken en ermee stoppen
 • Vertragingen, tegenslagen, wanhoop
 • Slechte gezondheid door de constante stress, slapeloze nachten en geen gemoedsrust
 • Verwaarloosde sociale en familiale relaties

Doet het pijn als je er alleen maar aan denkt?

We weten dat het zwaar is, maar we kunnen je pijn verzachten.

We kunnen zoveel werknemers regelen als mogelijk is, waar en wanneer je ze nodig hebt.!

EN, we garanderen dat je tevreden zal zijn met hun prestaties!

Work Supply

Wat hebben wij aan te bieden?

Oplossingen voor je permanente behoefte aan werkkrachten?

Geschoolde, halfgeschoolde of ongeschoolde arbeiders

Work Supply

Je Kan Op Ons Rekenen

Met meer dan twee decennia ervaring en kantoren in India, Portugal en nu ook in Nederland, is Work Supply – Uitzendbureau gespecialiseerd in het leveren van op maat gemaakte internationale wervings- en bemiddelingsdiensten voor werknemers uit derde landen. We zijn gespecialiseerd in het vinden van werknemers buiten Europa om het werk te doen waar huishoudelijk personeel een hekel aan heeft of juist niet wil doen.   Ons motto is:
Wij bieden gemoedsrust
 • Het oplossen van je arbeidsbehoeften, ongeacht je bedrijfssector en locatie
 • Het bieden van toegang tot onze database die bestaat uit duizenden werknemers uit alle sectoren en kwalificaties die graag voor je willen werken.
 • De afhandeling van het gehele internationale aanwervings- en plaatsingsproces van A tot Z!
 • Ervoor zorgen dat je tevreden bent, en dat de klus goed wordt geklaard.
Wij verbinden ons ertoe:
 • om je werknemers tijdig af te leveren
 • dat ze aan je verwachtingen zullen voldoen
 • dat zij hun contractuele verplichtingen nakomen

Work Supply

Wat ons aanbod inhoudt
Dit is wat je van ons kan verwachten:
 • het veiligstellen van kandidaat/kandidaten die aan jouw wensen voldoen
 • het verkrijgen van de vereiste wettelijke documenten (visum, verblijfs- en werkvergunning, belastingformulieren en sofi-nummers)
 • het organiseren van de reisroutes van de werknemers
 • ophalen op de luchthaven en vervoer van de werknemers naar de aangewezen accommodatie
 • het zoeken en vinden van accommodatie voor de werknemers (op verzoek)
 • vervanging van werknemers in geval van slechte prestaties, slecht gedrag of nalatigheid
 • assistentie gedurende de gehele overeenkomst, bemiddeling bij geschillen
 • garantie op terugbetaling en vervanging indien nodig
  Wij verzorgen het hele proces van A tot Z.

Work Supply

Wat als het fout gaat?

Ons doel is om een wederzijds gunstige samenwerking tussen de overzeese werknemers en hun werkgevers mogelijk te maken en te bevorderen. Er kunnen echter misverstanden ontstaan, zoals vaak ook bij binnenlandse werknemers het geval is. Als en wanneer deze situaties zich voordoen, nemen we de volgende acties:   1 – Bemiddeling We bemiddelen bij misverstanden, luisteren naar beide partijen en spelen een actieve rol bij het vinden van een oplossing.   2 – Vervanging van werknemers Indien men niet tevreden is met de prestaties van de werknemer tijdens de proeftijd, zorgen wij voor een vervanger. Wij zorgen ook voor vervanging als zich na de proeftijd gevallen van ernstig wangedrag voordoen.   3 – Geld terug garantie Als wij niet in staat zijn om je binnen de afgesproken termijn van geschikte medewerkers te voorzien, wordt het overeengekomen bedrag  direct teruggestort. Je kan kiezen tussen een terugbetaling of een vervanging voor een medewerker die duidelijk tekortschiet in zijn contractuele verplichtingen.

Work Supply

Wat moet je doen?
Werkgevers moeten net zo toegewijd zijn als wij om de internationale aanwerving tot een succes te maken! Er is veel meer aan internationale aanwerving van werknemers uit derde landen dan je op het eerste gezicht zou denken. Onderdanen van derde landen en de uitzendbureaus die hen vertegenwoordigen besteden veel tijd en geld aan het verzamelen van alle documentatie die de consulaire autoriteiten nodig hebben. Visumaanvragen zijn tijdrovend en duur. Deze realiteit wordt maar al te vaak niet gewaardeerd. Het is onze plicht om verantwoordelijk te handelen en alles te doen wat in onze macht ligt om succes te garanderen. Dit kan alleen worden bereikt door SAMEN te werken. Jouw hulp is hierbij nodig.

U KUNT OP ONS REKENEN

We OfferPeace of Mind

Toch nog niet helemaal overtuigd?

Dit is wat onze gelukkige klanten te zeggen hebben.

Work Supply

Neem contact op met ons

Copyright © Work Supply 2020 — All rights reserved.